Phishingator

Phishing je jako rande – první krok ale udělá vždy útočník a odmítnout můžete jedině Vy.

Přihlásit se

Co je to ten phishing?

Phishing [fišing] je podvodná zpráva, která uživatele láká na něco neuvěřitelného, nebo se mu snaží nějakým způsobem vyhrožovat či napodobovat jinou známou instituci/osobu a jejím jménem uživatele o něco žádat.

Útočníci tyto zprávy rozesílají v obrovském množství, přičemž jejich cílem je poškodit uživatele (a často i instituci, se kterou je e-mail spojen). Z uživatelů se snaží typicky získat přihlašovací či jiné důvěrné údaje (například číslo platební karty).

Uživatelé si často bohužel tuto hrozbu nepřipouští nebo dokonce o ní vůbec nevínahrávají tak útočníkům.

Více o phishingu »

Správně
Phishing
Pokud vyplňujete jméno, heslo nebo cokoliv důvěrného, sledujte adresu webu až do konce, která může ukázat na podvod.

O projektu

Cílem tohoto projektu je naučit uživatele odhalovat phishing, a to především na dobrovolné bázi.

Zaregistrovanému uživateli budou přicházet cvičné phishingové zprávy obsahující typické znaky phishingu a sociálního inženýrství.

Uživatel se tak může naučit phishing rozpoznávat a při jeho reálném výskytu ho s klidem ignorovat, případně upozornit své přátele a kolegy na podobné nebezpečí.

Projekt vznikl pro CIV ZČU formou bakalářské práce Systém pro rozesílání cvičných phishingových zpráv na FAV ZČU.

Více o projektu »

Phishing ze ZČU

Pokud jste administrátorem počítačové sítě nebo správcem poštovního serveru a do schránek Vašich uživatelů dorazil e-mail tvářící se jako phishing, přičemž jeho hlavička obsahovala hodnotu X-ZCU-Phishingator, jedná se o cvičný phishing z tohoto systému.

Prosím, neblokujte tyto zprávy a pro více informací nás kontaktujte.

Kontaktujte nás »